BẠN ĐANG TÌM MỘT BÉ CORGI? TỤI MÌNH LUÔN CÓ

[06ĐC02] - [ĐẶT CỌC] - CÁI 2 THÁNG TUỔI

Liên hệ

Mô tả

THÔNG TIN CỦA BÉ:

- Giống Pembroke Corgi 

- Giới tính: Cái Có Đuôi

- Kiểu Lông: Lông Dài 

- Màu sắc: Vàng Trắng

- 2 tháng tuổi 

- Tình trạng: Đã tiêm phòng 2 mũi, có sổ tiêm, bảo hành đầy đủ <3

------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [06ĐC02] - [ĐẶT CỌC] - CÁI 2 THÁNG TUỔI