BẠN ĐANG TÌM MỘT BÉ CORGI? TỤI MÌNH LUÔN CÓ

[BÉ SU] - ĐỰC 2 THÁNG TUỔI

Liên hệ

Mô tả


Thông tin cơ bản:

- Giống đực

- Màu sắc: Red White

- 2 tháng tuổi 

- Tình trạng: Đã tiêm phòng 1 mũi

- Full giấy tờ

Sản phẩm liên quan

 [BÉ SU] - ĐỰC 2 THÁNG TUỔI
 [BÉ SU] - ĐỰC 2 THÁNG TUỔI
 [BÉ SU] - ĐỰC 2 THÁNG TUỔI
 [BÉ SU] - ĐỰC 2 THÁNG TUỔI